PUPPENSCHUHWERKSTATT WAGNER
JUNGENSCHUHE
Farben nach Wunsch auf Anfrage
 Burschenschuh Art. 1101 | Größe 20 - 65  Burschenschuh mit Rand
 Art. 1102 | Größe 33 - 80/13  Haverlschuh
 Art. 1121 | Größe 27 - 30
 Haverlschuh mit Rand Art. 1122 | Größe 33 - 65  Seitenschnallenschuh mit Rand
 Art. 1342 | Größe 44 - 65  Schuh mit Umschlag und Rand Art. 1352 | Größe 33 - 65
 Boots
 Art. 1441 | Größe 24 - 30  Boots mit Rand Art. 1442 | Größe 33 - 40  Boots mit Perforation Art. 1442-1 | Größe 44 - 56
 Hoher Schnürschuh mit Perfor. + Rand
 Art. 1443 | Größe 30 - 44  Hoher Schnürschuh
 Art. 1600 | Größe 40 - 60  Hoher Schnürschuh mit Rand
 Art. 1602 | Größe 40 - 65
 Sportschuh
 Art. 2042 | Größe 56 - 65
Puppenschuhwerkstatt Wagner Rathausstr. 9 | 98544 Zella-Mehlis Telefon: +49 3682 - 44143 Email: puppenschuhe@yahoo.de